Schélegruppen

En bra grogrund för utveckling

Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för lärande,
företagande & samhällsutveckling.

Affärsutveckling

Med hjälp av vår erfarenhet och kunskap om Puplic Affairs & Public Relations kan du lyfta din verksamhet.

Moderator

Så skapar du trygga och trevliga förutsättningar för ett lyckat seminarium eller en konferens.

SKOLA

Vi erbjuder rätt hjälp och stöd för att skapa de bästa förutsättningarna för ett framtida lärande.