Specialpedagogik

Skola & Specialpedagogik

Vi erbjuder en ny specialpedagogisk tjänst i form av serviceavtal för förskolor, grundskola och gymnasium. På ett effektivt sätt får skolor och pedagoger rätt stöd, hjälp och kontinuitet av legitimerad specialpedagog med lång och bred erfarenhet från olika verksamheter. Det för att skapa bästa förutsättningarna för den enskilda eleven för framtida lärande.

Min breda erfarenhet från arbete i olika skolor, gör att jag snabbt kan se behov och arbeta med rätt sak. Att arbeta metodiskt och verksamhetsnära blir win win för både skolor, pedagoger och barnen.

Alexandra Lindén
Tfn: +46 70 257 68 31
alexandra@schelegruppen.se